Sản phẩm

Thiết bị


Tự động hóa

Tự động hóa


+
Bồn xử lý nước thải

Bồn xử lý nước thải


+
Bồn hóa chất

Bồn hóa chất


+
Tháp xử lý khí

Tháp xử lý khí


+

Hóa chất


Methanol

Methanol


+
Natri bisunfit, NaHSO3

Natri bisunfit, NaHSO3


+
Sodium hydrogen

Sodium hydrogen


+
Hydrogen peroxide

Hydrogen peroxide


+
Natri hydroxit

Natri hydroxit


+
Canxi oxit

Canxi oxit


+
Canxi hydroxit

Canxi hydroxit


+
Axit Photphoric

Axit Photphoric


+
Axit Clohidric - HCl

Axit Clohidric - HCl


+
Axit sunfuric

Axit sunfuric


+
phèn nhôm sunfate

phèn nhôm sunfate


+
Phèn sắt sunfat

Phèn sắt sunfat


+
Phèn sắt 2

Phèn sắt 2


+
Phèn sắt 3

Phèn sắt 3


+
Javen 7-9% (NaClO)

Javen 7-9% (NaClO)


+
Cloramin B (C6H5SO2NClNa.3H20)

Cloramin B (C6H5SO2NClNa.3H20)


+
Chlorine Ca(ClO)2

Chlorine Ca(ClO)2


+
PAC- Poly Aluminium Chloride

PAC- Poly Aluminium Chloride


+
Polymer anion

Polymer anion


+
Polymer cation

Polymer cation


+
Hóa chất cơ bản

Hóa chất cơ bản


+
Hóa chất nuôi cấy vi sinh

Hóa chất nuôi cấy vi sinh


+
PAC, PAM...

PAC, PAM...


+
Nutrient, methanol...

Nutrient, methanol...


+