Bạn cần gì ở một hệ thống xử lý nước thải?

Bạn cần gì ở một hệ thống xử lý nước thải?


14/08/2019

BẠN CẦN GÌ Ở MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ?

 

 

1. Yêu cầu quy chuẩn đầu ra tối thiểu của nước sau xử lý là gì ?

Quy chuẩn nước thải đầu ra của mỗi cơ sở phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Loại nước thải ra: nước thải sinh hoạt hay nước thải sản xuất
 • Loại hình sản xuất: một số ngành nghề sản xuất được quy định riêng quy chuẩn xả thải ( Ví dụ: giấy, thủy sản, chăn nuôi…), các ngành nghề sản xuất khác được quy về chung là nước thải công nghiệp
 • Địa điểm xả thải: Tùy thuộc vào vị trí nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý để xác định quy chuẩn nước thải đầu ra được áp dụng với đơn vị mình.

 

2. Mục tiêu xây dựng hệ thống XLNT của đơn vị là gì ?

Xả thải theo quy chuẩn quy định.

Hầu hết các đơn vị cần xây dựng hệ thống XLNT hiện nay đều với mục đích là hợp pháp hóa tiêu chuẩn nước thải đầu ra của đơn vị mình. Đối với các nhà máy, đơn vị sản xuất ở các KCN sau khi xử lý đạt chuẩn cột B, họ cần trả thêm một khoản chi phí cho việc thu gom nước thải sau xử lý đó về trạm xử lý tập trung của KCN để xử lý tiếp theo thành cột A. Một số ít đơn vị đầu tư hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn đầu ra cột A, khi đó họ không cần trả thêm chi phí cho việc xử lý phía sau. 

Tái sử dụng nước thải sau xử lý

Hiện nay, khi công nghệ xử lý nước thải ngày một phát triển, cùng với việc khan hiếm nguồn nước sạch. Một số đơn vị đã đầu tư cho việc tái sử dụng nguồn nước thải. Việc tái sử dụng nước thải được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả cho quá trình hoạt động sản xuất.

Để cân nhắc việc đầu tư tái sử dụng nước hay không cần có sự tư vấn của các đơn vị chuyên sâu về xử lý nước thải. Từ tính chất nước thải đẩu vào, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, nguồn cấp nước sạch, yếu tố ngoại quan… để đưa ra nhận định đúng đắn giúp chủ đầu tư có sự lựa chọn phù hợp cho đơn vị của mình.

 

3. Yêu cầu về chất lượng xây lắp của hệ thống XLNT như thế nào ?

Ngoài lựa chọn giải pháp công nghệ, các đơn vị chủ đầu tư cũng quan tâm lớn đến chất lượng xây lắp cũng như chất lượng của thiết bị công nghệ. Để đánh giá một giải pháp tốt cần quan tâm các yếu tố sau:

 • Thông số các thiết bị sử dụng cho hệ thống. Tính phù hợp của các thiết bị.
 • Diện tích xây dựng, phương án sử dụng quỹ đất.
 • Tính linh hoạt của hệ thống khi có sự cố
 • Thời gian bảo hành, bảo trì
 • Biện pháp thi công xây lắp, thời gian và tiến độ thi công.

 

4. Yêu cầu giai đoạn vận hành của hệ thống XLNT ?

Để trả lời cho bài toán thiết kế, đơn vị tư vấn giải pháp cần nắm được nhu cầu ở giai đoạn sử dụng của chủ đầu tư cũng như điều kiện thực tế. Vậy, nhu cầu sử dụng khi vận hành cần quan tâm những vấn đề gì ?

Hệ thống điều khiển:

 • Hệ thống điều khiển liên quan trực tiếp nhất đến quy trình vận hành và kiểm soát. Có nhiều hình thức cài đặt cho hệ điện điều khiển. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng để đưa giải pháp tối ưu. Một số loại điện điều khiển có thể tham khảo như: hệ điều khiển chế độ bằng tay ( MAN), hệ điều khiển bán tự động( MAN-AUTO), hệ điều khiển GSM, hệ điều khiển LAN, PLC.

Hệ thống cấp hóa chất và phương án an toàn hóa chất.

Các yếu tố cần quan tâm khi đánh giá một hệ cấp hóa chất:

 • Vật tư, thiết bị tương ứng với đặc tính hóa chất.
 • Phương án sử dụng hóa chất: tự pha từ bột hoặc dùng trực tiếp dạng nước.
 • Phương án lưu trữ hóa chất
 • Phương án an toàn cho kho chứa hóa chất và người vận hành tiếp xúc với hóa chất.
 • Phương án thay thế, vệ sinh, sửa chữa đối với thiết bị, vật tư hay khu vực chứa hóa chất.

Khu điều hành

Phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng khu điều hành có thể kết hợp với nhà thiết bị và diện tích lớn nhỏ khác nhau. Các yếu tố cần quan tâm như sau:

 • Độ ồn của thiết bị: có cần thiết sử dụng hộp chống ồn
 • Tách rời khu thiết bị với vị trí làm việc của người vận hành.
 • Trang thiết bị nhà điều hành.

Tính tiện dụng khi vận hành và chi phí đầu tư vận hành.