Các giai đoạn xây dựng hệ thống xử lý nước thải?

Các giai đoạn xây dựng hệ thống xử lý nước thải?


14/08/2019

 

CÁC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  ?

 

 

Bước 1 – Khảo sát

Là bước nạp thông tin đầu vào để khởi động một dự án. Ngoài việc thu thập thông tin kỹ thuật cần nắm được nhu cầu và thông tin khách hàng để xuyên suốt với khách hàng trong những giai đoạn phía sau. Các loại dữ liệu cần được tìm hiểu ở bước này gồm có:

  • Thông tin ngành nghề, quy mô sản xuất, sinh hoạt và nguồn gốc phát sinh nước thải.
  • Tính chất hoặc mẫu ( nếu có ) và chu kỳ dao động nước thải.
  • Tính chất, đặc điểm mặt bằng xây dựng
  • Yêu cầu và mong muốn của Chủ đầu tư
  • Các yếu tố ngoại quan ảnh hưởng như: cơ quan Chính quyền, vị trí địa lý, văn hóa vùng miền…

Việc khảo sát và thu thập thông tin cần được cập nhật và trao đổi liên tục với Chủ đầu tư để không bỏ sót dữ liệu quan trọng.

Bước 2 – Phân tích thông tin

Các thông tin từ việc khảo sát được các kỹ sư và chuyên gia của đơn vị tư vấn phân tích để lựa chọn giải pháp. Các yếu tố cần được quan tâm quan trọng nhất gồm có:

  •  Chất lượng, lưu lượng, chu kỳ xả thải của nước thải đầu vào

Trường hợp đã có nước thải, mẫu nước thải cần được lấy theo xác suất và đem đi phân tích tại phòng phân tích môi trường đạt chuẩn Vilas. Cùng với phân tích chất lượng nước bằng phương pháp định lượng, chất lượng nước cũng được đánh giá qua việc phân tích quá trình sản xuất sinh hoạt, các nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất sinh hoạt mới đưa ra được kết luận chính xác về tính chất nước thải.

  • Điều kiện mặt bằng, vị trí địa lý, tính chất đất, điều kiện thi công nơi xây dựng hệ thống XLNT

Bước 3 – Lựa chọn công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ được quyết định thông qua hai phương pháp:

  • Lựa chọn công nghệ thông qua những dự án có tính chất tương đương trước đó.
  • Lựa chọn từ việc xây dựng mô hình pilot, đánh giá hiệu quả , tính phù hợp của mô hình và đưa ra công nghệ tối ưu.

 Bước 4 – Tính toán công nghệ

Việc tính toán các hợp phần nhỏ trong toàn bộ hệ thống XLNT được sử dụng bằng phần mềm và các TCVN phù hợp với  tiêu chuẩn của Việt Nam. Kết quả của việc tính toán là đưa ra được thông số cho bể xử lý và các thiết bị xử lý trong hệ thống xử lý. Giai đoạn này làm giảm tối đa việc thiết kế dư thừa lãng phí có khi là sai lầm trong quá trình xây dựng giải pháp.

Bước 5 – Bố trí mặt bằng và phương án quy hoạch 

Từ việc tính toán và khảo sát thông tin,  người thiết kế đưa ra phương án bố trí mặt bằng sao cho phù hợp. Một số ví dụ như: xây dựng dạng bể chìm hay bể nổi, cảnh quan nơi xây dựng hệ thống XLNT, nhu cầu sử dụng mặt bằng của CĐT sau khi xây dựng hệ thống, phương án cấp thoát nước trước và sau xử lý…

Bước 6 – Lựa chọn thiết bị và phương án thi công sơ bộ

Sau khi tính toán đưa ra những yêu cầu về thông số cho thiết bị, căn cứ vào nhu cầu của CĐT cũng như hạn mức tài chính để lựa chọn các dòng sản phẩm phù hợp với tính chất dự án.

Bước 7 – Dự toán chi phí đầu tư

Tổng hợp các chi phí đầu tư xây lắp được hoàn thành và quản lý bằng file ghi nhớ.

Bước 8 – Trình bày phương án

Phương án công nghệ, bản vẽ và báo giá được gửi đến Chủ đầu tư để nhận phản hồi.

Bước 9 – Thương thảo và đề xuất tiến độ, phương án kỹ thuật chi tiết.

Sau khi CĐT đồng ý phương án của đơn vị tư vấn, các thủ tục phía sau được hoàn thành để có thể thực hiện thi công.

Bước 10 – Chuẩn bị mặt bằng, vật tư thiết bị, con người và tiến hành xây lắp. 

Bước 11 – Nghiệm thu theo từng giai đoạn 

Việc nghiệm thu theo từng giai đoạn được thống nhất cụ thể giữa hai bên trước khi tiến hành thi công dự án.

Bước 12 – Vận hành chạy thử và đào tạo chuyển giao công nghệ 

Đơn vị thi công đưa vào vận hành chạy thử và trước khi bàn giao, đơn vị sử dụng được đào tạo chuyển giao công nghệ cụ thể thuận tiện cho việc vận hành sử dụng sau này.

Bước 13 – Nghiệm thu bàn giao và bảo hành hệ thống

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng hai bên sẽ tiến hành bàn giao và bảo hành hệ thống như đã thống nhất.