Nước thải là gì và tại sao cần có hệ thống xử lý nước thải ?

Nước thải là gì và tại sao cần có hệ thống xử lý nước thải ?


17/07/2019

NƯỚC THẢI LÀ GÌ VÀ TẠI SAO CẦN CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI?

 

Nước thải là nước được thải ra sau khi đã sử dụng, hoặc được tạo ra trong một quá trình công nghệ và không còn có giá trị trực tiếp đối với quá trình đó nữa.

Phân loại theo nguồn gốc phát sinh thì nước thải chủ yếu gồm những loại chính sau:

 • Nước thải sinh hoạt
 • Nước thải sản xuất
 • Nước thải khu công nghiệp
 • Nước thải khu đô thị

Các chỉ số ô nhiễm chính thường được quan tâm trong nước thải bao gồm:

 • Nhu cầu oxy hóa sinh học BOD
 • Nhu cầu oxy hóa hóa học COD
 • Tổng chất rắn lơ lửng TSS
 • Tổng chất rắn hòa tan TDS
 • Chỉ tiêu Amoni NH4+
 • Tổng Nito T-N
 • Tổng Phospho T-P
 • Coliform
 • Hàm lượng các kim loại nặng trong nước

Đối với một nhà máy, một khu công nghiệp, một tòa nhà hay một khu đô thị… nước thải là một phần trong hoạt động sinh hoạt sản xuất. Việc có hệ thống xử lý nước thải là cần thiết bởi vì, một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả sẽ giúp giảm bớt tác hại của nước thải tới môi trường cũng như tránh được những khoản phạt hay các hình thức pháp lý của các tổ chức Nhà nước đối với cơ sở xả thải. Ở Việt Nam, chính phủ đang và sẽ càng thắt chặt hơn cơ chế BVMT bằng các hình thức pháp lý cụ thể.

Hiện nay bộ văn bản áp dụng cho việc đánh giá chất lượng nước thải đầu ra đang được sử dụng là QCVN do Bộ TN và MT ban hành cụ thể với từng loại nước thải.