Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng

Chi tiết dự án


Công suất : 600 m3/ngày
Địa điểm : Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT cột B
Công nghệ : Hóa lý, xử lý sinh học

Hạng mục


  1. Hệ thống bồn và thiết bị đường ống cấp hóa chất
  2. Cụm xử lý hóa lý
  3. Cụm xử lý sinh học
  4. Thiết bị xử lý bùn
  5. Tủ điện điều khiển bán tự động 

Mô tả công việc


Hệ thống xử lý nước thải Mobile KCN VSIP Hải Phòng, đạt cột B, QCVN 40:2011/ BTNMT và đạt yêu cầu của Ban quản lý KCN Vsip Bắc Ninh 

Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.