Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Chi tiết dự án


Công suất : 1000 m3/ngày
Địa điểm : Khu công nghiệp Hải Yên, Quảng Ninh
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT cột A
Công nghệ : Sinh học tự động hóa hoàn toàn

Hạng mục


  1. Cung cấp lắp đặt máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải
  2. Đào tạo vận hành, chuyển giao công  nghệ
  3. Hệ thống điều khiển tự động PLC
  4.  

Mô tả công việc


Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Hải Yên, đầu ra đạt cột A QCVN 40:2011/ BTNMT

Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.