Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Chi tiết dự án


Công suất : 10 - 200 m3/ngày
Địa điểm : Thành phố Tuyên Quang
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 14:2008/BTNMT cột A
Công nghệ : Sinh học, tự động hóa hoàn toàn

 

Hạng mục


  1. Hệ thống thu gom nước thải
  2. Hệ thống xử lý sinh học
  3. Tủ điều khiển

Mô tả công việc


 

Xử lý nước thải sinh hoạt cho bệnh viện đạt tiêu chuẩn đầu ra của cột A, QCVN 14:2008/BTNMT. Hệ thống mô-đun FRP (vật liệu composite)

Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.