Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình

Chi tiết dự án


Công suất : 3000 m3/ngày
Địa điểm : Khu công nghiệp Gián Khẩu - Ninh Bình
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT cột A
Công nghệ : Sinh học tự động hóa hoàn toàn

Hạng mục


  1. Hệ thống cấp hóa chất
  2. Cung cấp hóa chất
  3. Đào tạo vận hành, chuyển giao công nghệ
  4. Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý

Mô tả công việc


Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Gián Khẩu - Ninh Bình đạt cột A, QCVN 40:2011/ BTNMT

Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.