Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín

Chi tiết dự án


Công suất : 1.500 m3/ngày
Địa điểm : Yên Thế, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNM cột A
Công nghệ : Sinh học tự động hóa hoàn toàn

Hạng mục


  1. Tư vấn thiết kế công nghệ 
  2. Cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị
  3. Đào tạo vận hành chuyển giao công nghệ 

Mô tả công việc


Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.